Tap2Care

Powered by Tap2Clean

Een slimme
alcohol dispenser

Onmisbaar voor optimale handhygiëne

Betreden sensormat Tap2Care

Optimale handhygiëne is van essentieel belang.
Zeker wanneer je werkt met een kwetsbare doelgroep, 
zoals ouderen en hulpbehoevenden. 

Door de Tap2Care op strategische punten in te zetten, zoals bijvoorbeeld binnen verzorgingshuizen, draagt een ieder bij aan een veilig en hygiënisch woon- en werkklimaat.

De unieke samenvoeging van kenmerken, zoals de kleurenindicatie ring, de instructievideo en de module toegangscontrole bepalen het onderscheidend vermogen van de Tap2Care.